مدیران و کارگزاران سارای تور

  • آژانس تجاری و گردشگری سارای تور

محمد عباس زاده

مشاوره امور برگزاری تور های سیاحتی و گردشگری در ترکیه، متصدی امور قرارداد و سرمایه گذاری پروژه های تجاری و برگزاری مراسمات سازمانی، شرکتی و کترینگ مجلسی

  • تلفن تماس مستقیم
  • ۰۰۹۰۵۳۹۶۸۷۶۰۶۴
  • ایمیلی ارتباطی
  • abaszadeh@saray-tur.com