شرکت سارای تور

ارایه خدمات سرمایه گذاری و تجارت در ترکیه،خدمات خرید ملک و خانه،اقامت و تحصیل،برگزاری تور های شخصی،سازمانی،خدمات برگزاری مراسمات اداری و عروسی،تور های خانوادگی و گردشگری