شرکت سارای تور

ارایه خدمات سرمایه گذاری و تجارت در ترکیه،برگزاری تور های شخصی،سازمانی،خدمات برگزاری مراسمات اداری و عروسی،تور های خانوادگی و گردشگری